Bedreigde diersoorten nederland rode lijst

Datum van publicatie: 15.03.2019

Daarom zijn dergelijke nieuwkomers voor de RLI genegeerd. Soort staat vermeld op de Rode Lijst voor de soortgroep libellen.

Al vrij snel na de dood van de laatste otter, werden er plannen gemaakt om hem opnieuw in ons land te introduceren. Als de Rode Lijst langer wordt dus meer soorten bedreigd ten opzichte van het referentiejaar, dan komt de waarde boven de Klimaatverandering is de grote boosdoener.

De otter is verplaatst van de categorie 'verdwenen uit Nederland' naar de categorie 'in het wild verdwenen uit Nederland', omdat nog jongen waren geboren in een Nederlands fokprogramma. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. In het begint met weinig succes, omdat een groot aantal van de uitgezette otters werd doodgereden. De  Sumatraanse neushoor Dicerorhinus sumatrensis is de enige Aziatische neushoorn met twee hoorns.

Basisrapport voor de Rode Lijst korstmossen. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 jan om In elk van de 18 soortgroepen blijkt ten minste n derde van de soorten op de Rode Lijst te staan.

De Europese meerval is zeldzaam. Deze lijsten worden per soortgroep eens in de circa tien jaar opgesteld. Natuurbescherming Rode lijsten van soorten.

Trend landfauna - Living Planet Index.
 • Nederlandse Mycologische Vereniging, Utrecht. Rode Lijst Indicator, Indicator 15 mei
 • Rode Lijst vissen ; achtergronddocument zoutwatervissen.

U bent hier

Het percentage soorten dat in Nederland op de Rode Lijst van bedreigde soorten staat is één van de kernindicatoren voor de toestand van de Nederlandse biodiversiteit zie Samenhang biodiversiteitsindicatoren. De bescherming wordt van kracht per 1 januari De RLI is sinds een aantal jaren opgenomen in de rijksbegroting als maat voor veranderingen in de algehele biodiversiteit in Nederland.

De RLI omvat twee aanvullende componenten: Echter de metingen uit laten zien dat het herstel fragiel is; zo daalt het percentage niet-bedreigde soorten met 1 procentpunt ten opzichte van

 • Orang Oetans  krijgen slechts om de 6 a 8 jaar een jong. Verwilderde huiskatten met een cyperse vacht mogen niet meer worden afgeschoten door jagers, omdat het mogelijk een wilde kat is.
 • Tussen en is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen zie eerste tabblad.

Soort staat vermeld op de Rode Lijst voor de soortgroep platwormen. In Europa is bedreigde diersoorten nederland rode lijst een periode van tien jaar het aantal bedreigde vogelsoorten met 45 soorten toegenomen. In Nederland zijn er nog maar twee kolonies, de grijze dolfijn met zijn puntige snuit.

Zie verder de Rode Lijst Indicator. Het schrikt namelijk andere dieren af.

Navigatiemenu

De gewone hamster wordt ook wel Europese hamster, zwartbuikhamster of veldhamster genoemd. Hij legt in zijn leven enorme afstanden af door handig gebruik te maken van de warme…. Volgens het Internationale Committee voor het Herstel van de Vaquita zijn er slechts 60 dieren over.

Balans van de Leefomgeving

Het lijkt er dus op dat deze katten uitstapjes naar ons land maken. In Nederland werden deze lijsten in opdracht van het ministerie van LNV opgesteld. Door grootschalige ontginning en ontwatering zijn er weinig gebieden overgebleven waar ze nog een nest kunnen bouwen.

Gerelateerde artikelen De bedreigde Hyacint ara De rode lijst van schrijft dat de aantallen Hyacint aras in het wild, drastisch zijn verminderd.

Bedreigde dier- en plantsoorten Sommige dieren en planten in onze bedreigde diersoorten nederland rode lijst komen zeer veel voor, katten of madeliefjes, Thorbeckestr. Aantal bedreigde planten- en diersoorten.

Bedreigde soorten

Als de Rode Lijst langer wordt dus meer soorten bedreigd ten opzichte van het referentiejaar, dan komt de waarde boven de In België verscheen in een lijst met zeldzame, bedreigde en uitgestorven planten, uitgegeven door de dienst Natuurbescherming.

Verder is één soort toegevoegd, te weten de hamster. Dit betekent dat de populatie met 40 procent is gedaald sinds Conservation Biology 22 6:

Soort staat vermeld op de Rode Lijst voor de soortgroep vissen. De mate van bedreiging is overgenomen uit de bijbehorende, meest actuele Rode Lijsten die in de basisrapporten per soortgroep zijn gepubliceerd.

Tussen hun tenen zitten zwemvliezen. De Levende Natuur 5: Dat komt omdat je het damhert vaak tegenkomt in hertenkampen. De vos wordt beschouwd als een zogeheten paraplusoort, bedreigde diersoorten nederland rode lijst.

Toestand biologische kwaliteit KRW provincies. Van 18 soortgroepen is inmiddels een officile Rode Lijst opgesteld waarin de Rode Lijst status is vastgesteld per soort. Om de zaak nog wat erger te maken: Soorten die achteruit gaan komen op de Rode Lijst van bedreigde soorten te staan.

RLI-lengte en RLI-kleur

Het schrikt namelijk andere dieren af. Na liep het aantal bedreigde soorten langzaam terug en daalde de mate van bedreiging licht. De grafiek geeft per soortgroep het percentage weer van de soorten per Rode-Lijstcategorie.

Het areaal beschermde natuur is gegroeid, en milieu- en watercondities zijn verbeterd. Deze lijsten worden per soortgroep eens in de circa tien jaar opgesteld. Veel bedreigde soorten zijn overigens niet wettelijk beschermd? Deze verbeteringen zullen eraan hebben bijgedragen dat een aantal durafix waar te koop in Nederland is teruggekeerd.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 3

 1. Greg:

  Het vrouwtjes korhoen is bruin, het mannetje is blauwzwart. Het lijkt er dus op dat deze katten uitstapjes naar ons land maken.

  Antwoord
 2. Loris:

  Voorts is een viertal soorten uit de lijst geschrapt. Met zijn 20 centimeter is het een flinke jongen.

  Antwoord
 3. Ilaysa:

  In totaal zijn van de ongeveer in Europa voorkomende soorten min of meer bedreigd.

  Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *