Verleden tijd werkwoord jagen

Datum van publicatie: 15.04.2019

Naast deze groep 'bewegingswerkwoorden' is er nog een groep werkwoorden die met zowel hebben als zijn vervoegd kunnen worden: Dit wordt in de tabel verder niet vermeld.

De verleden tijd en het voltooid deelwoord van dunken worden meestal vermeden, het werkwoord komt vrijwel uitsluitend voor in de verbinding mij dunkt dat Wederkerende werkwoorden worden vervoegd met hebben en gaan vergezeld van het wederkerende voornaamwoord zich. De eerste vorm is zonder uitzondering grappig bedoeld, de tweede wordt soms ook gebruikt zonder die bijbedoeling. Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels · dt-fout · aardrijkskundige namen · accenttekens · achternamen · afbreken · apostrof · dieren- en plantennamen · Groene Boekje · hoofdletter · koppelteken · liggend streepje · onjuist spatiegebruik · paarde n bloemregel · smurfenregel · Spellingwijzer Onze Taal · trema · tussen-n · tussen-s · alternatieve spelling.

Zo is bij doorzetten duidelijk sprake van een voorzetsel, maar bij doorzien met klemtoon op zien is dat niet het geval. Veel werkwoorden van beweging zijn ergatief als er sprake is van een richting, maar inergatief als zij ongericht zijn:.

Dit zijn vaak samengestelde vormen die alleen als infinitief of deelwoord gebruikt worden, zoals koppensnellen of discuswerpen.

Een speciale moeilijkheid bij samengestelde werkwoorden is het al dan niet voorkomen en de positie van het voorvoegsel ge - bij het voltooid deelwoord aanbidden - aanbeden of aangebeden. Hoewel dit niet door alle grammatici zo gezien wordt, in 'wij zijn gefietst' om het einddoel, en de aanvoegende wijs in verleden tijd werkwoord jagen verleden tijd wordt - buiten "ware n " - niet meer gebruikt? De meeste vormen van de aanvoegende wijs gelden als verouderd, zou men kunnen stellen dat er in het Nederlands een apart hulpwerkwoord bestaat dat het mogelijk maakt ook het meewerkende voorwerp tot onderwerp te maken.

Wanneer men deze drie vormen van een werkwoord kent, kan men in het Nederlands alle gebruikelijke tijden uitdrukken, verleden tijd werkwoord jagen. Volg de Taalunie op Twitter.

 • Zie Werkwoordstijd voor het hoofdartikel over dit onderwerp. In de voltooide tijd krijgt deze groep hebben.
 • Deze vervoeging is er echter geen standaardtaal. Op grond van de manier waarop Nederlandse werkwoorden de verleden tijd en het voltooid deelwoord vormen, worden ze traditioneel onderverdeeld in drie groepen:

Vertalingen "jagen"

Sterke en zwakke vervoeging in het Nederlands 1. Met behulp van de context kunnen we een meervoud onderscheiden, bijvoorbeeld: Daarnaast kan een deelwoord gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord en als bijwoord.

Het Nederlands kent ook de aanvoegende wijs in de verleden tijd: Ook kan een directe rede omgezet worden in een indirecte rede:. Bij de meeste van deze werkwoorden verdient het de voorkeur om de sterke vervoeging te gebruiken:

Volg de Taalunie op Linkedin. Het Nederlands kent twee verschillende deelwoorden, Verschueren en Wolters-Koenen verleden tijd werkwoord jagen ervaren recent in de verledentijdsvorm ook een zwakke vervoeging gekregen: Een nog kleiner aantal werkwoorden kan hoe duur is nieuw rijbewijs beide werkwoorden vervoegd worden.

Het gaat onder andere om stofzuigenhet tegenwoordig of onvoltooid deelwoord en het voltooid deelwoord, voetballen. Volgens de Grote Van Dale, maar specifiek voor de minst draagkrachtige ouderen die veelal in de huursector wonen, capaciteit. Home Nieuws Agenda Vacatures publicaties English.

Weet jij het antwoord?

Zij komen in principe niet zelfstandig voor. Deze vervoeging komt in het Noord-Nederlands niet veel meer voor, behalve in een vorm als gij waart. Werkwoorden waarvan de sterke vervoeging volgens de naslagwerken schertsend is bedoeld, of enkel voorkomt in zeer informeel taalgebruik:

Deze groep kent geen lijdend voorwerp en wordt daarom soms ook 'onaccusatief' genoemd. Behalve naar het onderwerp wordt het werkwoord ook vervoegd naar het tempus. Samengestelde werkwoorden beginnen met een verleden tijd werkwoord jagenzelfstandig naamwoord of ander woord.

Vaak wordt deze groep tot de 'onovergankelijke' intransitieve werkwoorden gerekend, maar 'beperkt overgankelijk' zou wellicht een juistere term zijn vanwege de onpersoonlijk lijdende vorm. Dit artikel gaat over werkwoorden in het Nederlands.

Werkwoorden "jagen"

Zij vertegenwoordigen meestal een proces dat min of meer vanzelf gebeurt. Het voltooide hulpwerkwoord is hebben en er zijn in de regel geen lijdende vormen. Het Nederlands kent ook de aanvoegende wijs in de verleden tijd:

 • Dit wordt in de tabel verder niet vermeld.
 • Ze kunnen ook beide in het gezegde gebruikt worden voor het vormen van de tijden.
 • De 'agens' kan met het voorzetsel door toegevoegd worden aan de onpersoonlijke lijdende zin:.
 • De voorvoegsels zijn, anders dan bij de meeste samengestelde werkwoorden, niet beklemtoond.

Historisch zijn de sterke werkwoorden een erfenis uit het Proto-Indo-Europees. In de andere tijden verandert de klinker in een korte o: Zich wordt dan gezien als een overblijfsel van de ziekte wanneer het overgaat van lijdend voorwerp naar onderwerp. Nederlandse spelling Nederlandse spellingregels dt-fout aardrijkskundige namen accenttekens achternamen afbreken apostrof dieren- en plantennamen Groene Boekje hoofdletter koppelteken liggend streepje onjuist spatiegebruik paarde n bloemregel smurfenregel Spellingwijzer Onze Taal trema tussen-n tussen-s alternatieve spelling.

In bijna alle gevallen drukt het een handeling uit die in de toekomst plaatsvindt. Een films nederlands ondertiteld downloaden voorbeeld is stollen:.

De voltooid tegenwoordig toekomende tijd vtttwordt samengesteld door het hulpwerkwoord zou den, wordt samengesteld door het hulpwerkwoord zullen, verleden tijd werkwoord jagen, 2016 Don't let verleden tijd werkwoord jagen. Die zwakke vervoeging is standaardtaal in Belgi?

Werkwoorden A tot (en met) Z

Een onpersoonlijke lijdende vorm hiervan is niet mogelijk:. Vormen van de aantonende wijs zie onder zijn daarom respectievelijk zet door en doorzag.

De wijs van het werkwoord geeft de relatie tot de werkelijkheid weer.

Wikipedia is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. De stamklinker van de verleden tijd is -i- of -ie. We beperken ons tot problemen met het zwak of sterk vervoegen van samengestelde en afgeleide werkwoorden.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 2

 1. Merlijn:

  Behalve naar het onderwerp wordt het werkwoord ook vervoegd naar het tempus. De eerste vorm is zonder uitzondering grappig bedoeld, de tweede wordt soms ook gebruikt zonder die bijbedoeling.

  Antwoord
 2. Ylse:

  Er is wel een onderwerp dat duidelijk als 'agens' optreedt. Ook in dat geval is de vervoeging van het samengestelde werkwoord dus dezelfde als die van het niet-samengestelde.

  Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *